top of page

קטנת קומה היא עדנה, צנועה ואצילית. ידיה עסוקות תמידית בהכנת מאכלים מרובי שלבים, מבקשת להאכיל ולהשקות את כל הנכנס תחת צל קורתה. אשה נדיבה, מלאת אהבה וחמלה.
הספר מתאר את קורותיה מילדותה בפרס, דרך העליה לארץ, התישבות ונדידה מקרית שמונה, דרך הבירה ירושלים, ראשון לציון, תל-אביב ויבנה עד קביעת ביתה במושב נס הרים. מגיל צעיר תיפקדה כאם לאחיה ואחיותיה הצעירים ממנה. בהמשך למדה להיות אחות רחמניה, נישאה והפכה לאם המטפחת את בניה, עסקה בטיפול בחולים וגידלה ילדות כמשפחת אומנה, הכל תוך מאבק כלכלי ורגשי. לכל הקשיים יכלה!
בערוב ימיה ניחתה עליה גזרת גורל אכזרית וכואבת. נכדה הבכור עדן ז”ל, חייל גולני מוערך קיפח את חייו בטרם עת. ספר זה נכתב בדם ליבה והינו מצבת זכרון לימים שלא ישובו, לגעגוע שאין לו קץ.

עדנה (רחמני) קסנטיני
עדנה (רחמני) קסנטיני

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page