top of page

דרך ארוכה עשה אברהם יצחק פוריצקי (דותן), מבית גידולו כיליד ירושלים, תחת השלטון הבריטי בארץ ישראל, בואכה תל אביב עד משכנו הנוכחי בבירת הנגב, באר-שבע. כבן 18 היה עד להקמת מדינת ישראל, והיה שותף פעיל כקצרן בארגון וחקיקה במדינה הצעירה. את לימודי המשפטים ורכישת דירה להוריו מימן בעצמו באותה חריצות בה עבד כשהיה תלמיד בבית הספר התיכון. כשרונו בנגינה בכלי קשת התגלה בגיל צעיר, ותשוקתו אל הצלילים לא תמה. אברהם נישא לבחירת ליבו ששה, יחד הקימו משפחה ובקשרי אהבתם קל לחזות. לעין הקורא נחשפים בדייקנות הפרטים של מי שזכרונו מטיב עמו, והוא חפץ לשתף את דורות העתיד בעלילות ובנפתולים של חייו.

אברהם יצחק דותן
אברהם יצחק דותן

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page