top of page

סיפורו של דוד קינן מקפל בתוכו את הנתיבים הסמויים והבלתי נראים בהם נקבע גורלו של אדם. נער צעיר מחפש את עתידו המקצועי וכאילו במקרה מוצא נתיב לעליה לארץ. הוא מתמודד עם הבדידות והריחוק ממשפחתו שנותרה במרוקו, ומתגייס לחיל הים הישראלי ממש עם קום המדינה. שלוש שנים מאוחר יותר מצטרף דוד ל”מבצע קולומבוס”, ומפליג לארצות-הברית ללוות את דוד בן-גוריון במסעו החשוב. משפחתו עולה ממרוקו לישראל שמונה שנים אחריו, ומגשימה הלכה למעשה את החלום הציוני. דוד מקים משפחה עם תרז וממשיך לשרת בחיל הים עשרים ושש שנים. אחרי השחרור מהצבא הוא פונה לאופק חדש בתחום התיירות ובהמשך מקים חברת נסיעות מוצלחת. זוהי הזמנה להצטרף להפלגה בנתיבי ים, המוכיחים שלאופק אין קצה.

דוד קינן
דוד קינן

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page