top of page

שמו העברי של דניאל גל מעיד על הדרך שעבר ז'ורז' גולדנצייל מאז שנולד באלג'יריה עד היותו שגריר ישראל. סיפורו הוא סיפור מרתק על שורשים שלוחים מפולין, ילדות כמעט מקרית באלג'יריה ועליה אידיאולוגית למדינת ישראל הצעירה. כנציג מדינת ישראל דניאל מילא תפקידים דיפלומטיים רבים בכל קצוות תבל. הוא תמיד ראה עצמו שליח הציבור שתפקידו לייצג את המדינה ולפאר את השגיה. יעל גל, לפנים ז'קלין אלקלעי, שרדה את אימי השואה בארופה, ונסעה עם שרידי משפחתה ברחבי העולם תוך תקווה לבנות חיים חדשים אחרי הזוועה. מצרפת לאוסטרליה ומשם ציונות, אהבת הארץ והעם הביאוה להקים את ביתה בישראל ולעמוד לצידו של דניאל במסעותיו בעולם. יחד הם הקימו בית ומשפחה. כיום, כשבני הזוג גל מתגוררים בירושלים דרך קבע, הם לא שוכחים שמאז ימי ילדותם (זה באלג'יריה וזו בצרפת) ליבם פעם בתקווה ובידיעה שהם נמצאים תמיד בדרך לירושלים.

דניאל ויעל גל
דניאל ויעל גל

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page