top of page

יומן חייו של משה בעדני נכתב בדם ליבו, מתוך כאב וכנות, לעיתים ככורח ממש. לשונו מיוחדת במינה, כתיבתו מדויקת ומעמיקה, גלוית לב ורצינית, תיאוריו ממש קמים לתחיה מול עיניך. משה היה ילד מחונן, שצמח להיות אוטודידקט יודע ספר ושפות, מוזיקלי ורוחני מאד. הלוקח ספר זה לידיו, מובטח לו תאור נאמן של היכולת האנושית המופלאה לקום מהריסות. היכולת לצמוח מתוך מצוקה ואובדן, היכולת להתגבר על כל מכשול - בעזרת אמונה בבורא עולם יחד עם דחף עצמי לשיקום, מתוך אהבה לחיים. המסע אל תוך ההיסטוריה האישית והעולמית מרתק, מעשיר ומאהיב עליך את הכותב עד כי קם בך רגש ההשתייכות לגזע משפחת בעדני, כפי שמשה יצר אותו מראשיתו, יחד עם רעיָתו שרה צדקה.

משה בעדני
משה בעדני

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page