top of page

סיפור חייה של נעמי קרמר לבית לוי מאגד בתוכו מעשה אידיאולוגי וציוני, דאגה להמשכו של העם היהודי ויכולת התמודדות עם המהלכים הנדרשים כדי לעמוד במבחני הישראליות. נעמי נולדה באנגליה אך מעולם לא החשיבה עצמה בריטית. שורשי משפחת אמה נטועים בארץ ישראל 14 דורות לפניה. היא עלתה לישראל פעמיים: פעם כילדה, יחד עם הוריה ואחיה ובגיל הנעורים נאלצה לעזוב את הארץ ולשוב עימם לאנגליה. כתלמידה צעירה בירושלים נדרשה ללמוד בעברית, כזו שמתנגנת בפיה במבטא רך, וכתלמידה באנגליה נדרשה לעמוד בבחינות באנגלית. בפעם השניה היא הגיעה כרעיה וכאֵם. בעזרת כוח רצון ונחישות היא התגברה על הקשיים הכרוכים במעבר בין מדינות, תרבויות ולשונות. נעמי ובעלה שמואל קרמר עזבו חיי נוחות באנגליה כדי לוודא שבניהם יגדלו בתוך עמם, במדינתם, ויקימו בית בישראל. כיום היא פשוט חיה כיהודיה בישראל.

נעמי קרמר
נעמי קרמר

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page