top of page

דרור ידע לדרוש מאחרים את שהוריו דרשו ממנו, ושהוא דרש מעצמו - לעבוד קשה ולהצליח. את תלמידיו לימד להתאמץ, להתגבר על קושי ולהבחין בטוב. גם לבני משפחתו הינו דוגמא ומופת, מלא סקרנות ונועז.

רחל ויצמן כהן
רחל ויצמן כהן
לפתיחת הספר

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page