top of page

רוני נולדה לפני קום המדינה להורים שעסקו בחקלאות באמצע גבעתיים. ילדותה בחיק המשפחה המורחבת, ליד הרפת והלול, איפשרו לה להתבונן בטבע, לאהוב את יצוריו הגדולים והקטנים, ולבנות תפיסת עולם וחיים של שותפות עם הסביבה. יתכן שהיא המבשרת של תנועת השיבה אל הטבע ואל הטבעי. במסלול חייה התרוממו גבעות והתרגשו סערות. היא לא ויתרה, גם אם לעיתים הזרם היה אדיר ונורא. בחיוך ובנועם ניתבה את דרכה, הפכה לאם ולסבתא, סייעה לילדים ולמבוגרים, בני-משפחה וזרים גמורים, וכל זאת בלב אוהד, בת-צחוק ופתיחות.

 רוני וולגמוט דבוש
 רוני וולגמוט דבוש

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page