top of page

לגרשון בריברם מקום מכובד כמספר סיפורי־עם מהונגריה. כתביו תועדו לראשונה באסע"י (ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי), אך עוד קודם, ובמהלך כל חייו, זכו בני משפחתו להנות משפתו העשירה והמיוחדת, מסיפורים בעלי מוסר השכל וחידודי לשון ובדיחות הדעת. נכדתו של סבא גרשון פנתה להוצאת תפרים, והפקידה בידי מזוודה שחורה, שבתוכה דפים כתובים כתב יד צפוף ומסודר. בחיבה והערכה גלויים לעין ביקשה שאוציא לאור את האוצר הכתוב, כדי שלא יישאר בתחום המשפחה בלבד, אלא יופץ ברבים. כולי תקווה שהקוראים בספר זה ימצאו בו עניין וחום אנושי, תחכום והשראה הנובעים מדברי חכמים.

גרשון בריברם
גרשון בריברם
לפתיחת הספר

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page