top of page

דרור הינו איש אשכולות מלא עניין ותוכן, בעל קול נעים וקומה גבוהה. טוב לב נשקף מעיניו וניכר בו שמקצועו הולם את אופיו. בצניעותו, ביקש לומר שסיפור חייו אינו ראוי לכבוד מיוחד, ושהוא אינו אלא חוליה בשרשרת הדורות, אך בני משפחתו, תלמידיו ותלמידותיו יוכיחו אחרת. לדרור המורה והמחנך היתה ועודנה השפעה מכרעת עליהם.
דרור ידע לדרוש מאחרים את שהוריו דרשו ממנו, ושהוא דרש מעצמו - לעבוד קשה ולהצליח. את תלמידיו לימד להתאמץ, להתגבר על קושי ולהבחין בטוב. גם לבני משפחתו הינו דוגמא ומופת, מלא סקרנות ונועז.
דרור כרם הוא מורה לחיים במלוא המובן. לקורא את סיפור חייו מובטח שיעור מעניין בהיסטוריה, בתולדות הציונות ובאהבת הזולת.

דרור כרם
דרור כרם
לפתיחת הספר

הוצאת תפרים - תהליך מדגדג משהו שנעשה אחרי ניתוח, אחרי הכאב הכרוך בחיתוך בבשר החי, הוא תחילת הריפוי.
קראתי כך להוצאה שלי מפני שרציתי שם שיתאר יציאה מחושך לאור, מן המגירה שבלב אל עיני הקוראים, שתהיה לו נגיעה להוצאה לאור ממש, ועם זאת לא יתעלם מהתהליך הרגשי והיצירתי, החושפני והכואב לעיתים – הנדרש מכותבי ספרים ושירים.

logo_tfarim.jpg
bottom of page